Evrenol Architects Tasarımı Nidapark Küçükyalı, ‘’Yüksek Nitelikli Bir Yaşam’’ Vadediyor…

Kentsel tasarımdan karma kullanımlı yapılara, konaklama mekanlarından eğitim, kamu ve kültür yapılarına kadar genişleyen bir yelpazede mimarlık, iç mimarlık ve danışmanlık hizmetleri veren Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architects, İstanbul’un Maltepe ilçesinin Küçükyalı mahallesinde konumlanan Nidapark Küçükyalı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, kullanıcılarına birçok farklı işlevi geniş sosyal alanlar ve nitelikli bir peyzaj çalışması ile sunuyor.

Ele aldığı projeleri en geniş ölçekten en ince detayına kadar konusunda uzman kadrosu ile değerlendiren Evrenol Architects, 2016’da başlayıp halen devam eden, Maltepe ilçesinin Küçükyalı mahallesinde 68.785,89 m²’lik bir araziye konumlanan Nidapark Küçükyalı projesi kapsamında ofis, konut ve ticaret işlevlerini karşılayan bir kentsel tasarım sunuyor. 4 adet ofis, 7 adet ticaret, 10 adet konut olmak üzere 21 bloktan oluşan proje, işlevler arası mekanı kullanım kararları ile kullanıcılarına zengin çeşitlilikte gündelik hayat sunarken, modern teknoloji ile donatılmış altyapısı ve estetik değerleriyle yakın çevresi için bir çekim alanı oluşturma potansiyelini koruyor.

İhtiyaç alanına göre kurgulanan arazi kullanımı…

Nidapark Küçükyalı Kentsel Tasarım Projesi’nin arazi yerleşiminde ana kurgu olarak ticaret fonksiyonu, bir kamusal alan olacak şekilde ele alınmış ve ofislerle özel konut yerleşimleri arasında bir “eşik / sosyal ihtiyaç alanı” olarak tanımlanmış. Bunu sağlamak amacıyla A, B ve C olarak ayrılan parseller arasında kesintisiz yaya bağlantıları sağlanmış, ticaret birimleri, parseller içinde ayırıcı/birleştirici bölgeler yaratacak şekilde konumlandırılmış.

B ve C parsellerini ayıran ve E5 karayolunu, aşağısında bulunan mevcut yerleşim alanlarına bağlayan ulaşım aksı, yola cepheli mağazalar ve bunlara eklenen çekim merkezi niteliğindeki meydanlarla işlevlendirilmiş. Tüm parsellerde ofis kuleleri E5’e yakın olan bölgeye yerleştirilmiş, birbirlerine yaya geçişi sağlanmış ve binalar kendilerine ait özel araç girişleri ile sınırlandırılmış. A ve B parselindeki konut blokları kendi özel sosyal alanları ve peyzaj elemanları ile çevrelenmiş güvenlikli site girişlerine sahipken, yine B parselde ve C parselde yer alan tekil “Kent Kuleler”e doğrudan ticaret aksı/meydan üzerinden erişim mümkün kılınmış. Arazide ibadet alanı, okul, yeşil alan/çocuk parkı ve Belediye Hizmet Binası olmak üzere tüm parsellere hizmet verecek destek fonksiyonları imar planı kararları çerçevesinde konumlandırılmış.

Kamusal alan olarak rağbet gören ticaret alanları…

Mehpare Evrenol, Burak Karaca ve Tamer Tunbiş ortaklığındaki Evrenol Architectstarafından tasarlanan Nidapark Küçükyalı’nın konum olarak bölge için davetkar olması hedeflenmiş. Mimarlar, arazinin bu sayede gece ve gündüz kullanımı ile her daim canlı kalabileceğini öngörmüş ve kamuya açık kullanıma sahip ticaret alanları için 3 tür yapılaşma kararı almış: B ve C parseli ayıran ulaşım aksı üzerinde yola cepheli mağazalar; bu aks üzerinde meydanı oluşturan tek ve 2 katlı ticaret birimleri; Kartal-Kadıköy metro hattının Küçükyalı istasyon kotunda ve üstündeki ofis meydanı ile ilişkili ticaret birimleri… Tüm servis girişleri, ana yaya aksını zedelemeyecek şekilde C parselinin yan girişinden, alt bodrum otopark katından sağlanan ticaret birimleri, çatıları konut yerleşimlerine peyzaj ve sosyal alan oluşturacak şekilde yeşil ya da havuz alanı olarak değerlendirilmiş.

E5’e yakın üst bölgede ofisler konumlandırılırken, ticaret bölgesi doğrudan ilişkili olacak biçimde meydanlaşmış. Her birinde yaşam alternatifi sunan, sosyal donatı ve peyzaj alanlarıyla biçimlenmiş, manzaradan maksimum verim alacak şekilde konumlanan konut yerleşim alanlarına uzanan ulaşım aksına, yol üstü ticaret birimleri planlanmış.

Proje ikonu, prestijlli ofis kuleleri…

E5 ile erişimin kolaylığı ve kentle ilişkisi düşünüldüğünde prestijli birer ikon olmaları öngörüsüyle tasarlanan ofis kuleleri, parsellerin üst bölgesinde konumlandırılmış. Metro ile kentsel meydan oluşturacak şekilde bağlantırılmış B parselinde bulunan ofis kulelerini tasarlarken ihtiyaç programını maksimum verimlilikte sağlamaya özen gösterdiğini belirten Evrenol Architects ortakları, servis alanlarını, peyzaj ve kamu kullanımına açık alanları zedelemeyecek şekilde planlamış ve A ve C parseldeki ofis kuleleri ile doğrudan peyzaj üstü yaya köprüleriyle bağlantı sağlamış.

Yüksek nitelikli yaşam vadeden konutlar…

A parseldeki konut bloklarında 296, B parseldeki kent kulesi haricindeki konut bloklarında 328 ve B ve C parsellerdeki kent kulelerinde toplamda 536 adet konut bağımsız bölümü tasarlayan Evrenol Architects,maksimum sayıda konutun deniz manzarası görmesine önem vermis ve blokların kat yüksekliklerini birbirini kapatmayacak şekilde çeşitlendirmiş. Farklı tip ünite dağılımları ile zengin bir çeşitlilik sunan konutların ‘’yüksek nitelikli’’ olacak şekilde tasarlanmasını sağlayan Evrenol Architects, bu bağlamda site yönetiminin profesyonel işletmesiyle her parseldeki konutlara kapsamlı sosyal hizmetler verilmesini sağlamış. Konut parselleri kendi iç yönetimlerine sahip olmakla birlikte tüm parseller aynı zamanda “toplu yapı yönetimi” mantığı ile birleştirilip işletileceğinden Evrenol Architects bu hizmetlerin kesintisiz olması adına projede parseller arası yer üstü yaya köprüleri ile yer altı bağlantı katları düzenlemiş.

A ve B parsellerinde yay formu oluşturacak şekilde bağlantılanan konut bloklarına zemin kotunda özel bir “iç avlu” yaratan Evrenol Architects, bu sayede kullanıcılarına sosyalleşebildikleri, yeşil alandan ve su öğesinden faydalanabildikleri bir iç yaşam sunmuş. Bu yapılanmanın tersine B parseldeki “Kent Kule”, ticaret aksı ve meydanı sayesinde kentle doğrudan ilişki kurarken, benzer şekilde C parseldeki farklı yüksekliğe sahip konut blok birlikteliği, ticaret meydanı ve kent parkı ile kurduğu doğrudan ilişki ile kente bütünleşmiş. Sosyal fonksiyonları yaya geçişleri ile bağlayan Evrenol Architects, bu bağlantıyı, parsellerin terk alanları olan ve proje master plan tasarımında kıymetli bir girdi olarak ele aldıkları yeşil alanlar ile beslemiş. Korunan yeşil alanlar ile kent hayatı zenginleşirken, özel konut alanlarının mahremiyeti de güçlendirilmiş. Her bir parselde bulunan bölümleri de son modern teknolojiyle donatılmış sosyal tesisler, havuz, yeşil alan ve yeterli sayıda otopark ile tamamlayan Evrenol Architects ortakları, kullanıcısına kaliteli yaşam sunan bir yaşam merkezinin tasarımına imza atmış.