Eryap Grup’tan Sürdürülebilir Geleceğe Katkı

Eryap Grup, çevre dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyerek İstanbul/Silivri’deki üretim tesisine, tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretebilmek üzere Güneş Enerjili Sistem (GES) kurdu.

Eryap Grup, Bonus XPS ve Bonus Membran ürünlerinin üretildiği İstanbul/Silivri’deki tesisine GES (Güneş Enerjili Sistem) kurdu. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevreyi koruma konularında çalışmalarını titizlikle sürdüren Eryap Grup, GES sistemi ile Silivri üretim tesisinin ihtiyacı olan elektrik enerjisini Güneş’ten üretiyor.

Temmuz ayında resmi üretimine başlayan Eryap Grup – GES projesi, son teknoloji ile donatılmış sistemi ve “Türkiye’deki en güvenli GES” olma özelliği ile de öne çıkıyor. 7.088 adet panelden oluşan sistem, Bonus Yalıtım Silivri Üretim Tesisi’nin çatısında bulunuyor ve gün içerisinde maksimum verim ile çalışıyor. Üretimine başladığı günden bu yana, bir gün içerisinde tesisin üretim ve idari diğer faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjinin fazlasını üreten Güneş Enerjisi Sistemi’nden elde edilen ihtiyaç fazlası enerji BEDAŞ’la yürütülen işbirliği ile şehrin elektrik hattına aktarılıyor ve bu sayede şehrin elektrik ihtiyacına da dolaylı fayda sağlanıyor. Bu sayede Eryap Grup, şehirde kullanılan günlük elektrik enerjisinin üretimi esnasında ihtiyaç duyulan tüketimi azaltarak çevreye ve sürdürülebilirliğe desteğini pekiştirmiş oluyor.

Önümüzdeki yıllarda Gaziantep ve Sakarya/Hendek tesislerine de GES kurmayı planlayan Eryap Grup karbon ayak izini küçültüyor, her adımda sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ederek sektörün diğer oyuncularına da örnek oluyor.

Eryap Grup, faaliyette olduğu 20 yıldır ürettiği yalıtım malzemesi ürünleriyle de yapıların enerji verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Üretim süreçlerinin yanı sıra ürünlerin yalıtım malzemesi olması nedeniyle; her bir paket ürünün enerji verimliliğine katkısı bulunuyor. Yalıtım yapılarak sağlanacak enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik için çok önemli bir adım oluyor. İyi bir yalıtım uygulaması; fosil yakıt kaynaklarının kullanımının azaltılması, çevre ve hava kirliliğinin azalması, konforlu ve sağlıklı yaşam alanları sunulması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma ve iklim krizini yavaşlatma gibi çok geniş bir çerçevede yarar sağlıyor.

Eryap Grup – GES projesi faaliyetine başladığı 1 ayda ürettiği 450 MWh’lık elektrik enerjisi sayesinde 325.072 kg CO2 salınımından tasarruf ederek (yaklaşık 6087 eşdeğer ağaç dikimi) karbon ayak izini azalttı.

Eryap Grup – GES projesi kapsamında ürün seçimini titizlikle gerçekleştirerek, en güncel teknolojilerle tesisin sürdürülebilir şekilde yüksek performansta elektrik üretmesini hedefliyor. Eryap Grup GES projesinin kurulduğu üretim tesisinin çatısında, montaj esnasında sistem ile uyumlu kaplama ve yanmaz özellikte taş yünü kullanımı sayesinde tesisin güvenliği sağlanıyor. GES kablolarının seçiminde alev iletmeyen ve halojenden arındırılmış ürünleri seçen Eryap Grup, olası bir yangın durumunda alevin büyümesini engelleyen bu özellikler ile can ve mal kaybını önlemek için tüm tedbirleri almış. Aynı zamanda kullandığı evirici teknolojisi ile tesisin elektrik üretiminin PV panel bazında takibini sağlayan sistem; hızlı kapama, ark hatası tespiti, gerilim sönümleyici gibi özellikleri ile ileri seviyede güvenlik önlemlerine sahip. Bu sayede, enerji kesilmelerinde montaj ekiplerine, bakım personeline ve itfaiyecilere de koruma sağlanıyor. Tesiste kullanılan PV paneller ise global pazardaki son teknolojiye sahip yüksek verimli yarım hücre (half-cell) teknolojisine sahip. Optimum tasarım, yüksek teknolojili ürün seçimi, ileri düzey güvenlik önlemleri ile Eryap Grup, GES ile Bonus Yalıtım Silivri Tesisi’nin elektriğini uzun yıllar boyunca Güneş’ten karşılamayı planlıyor.

Eryap Grup, yakın zamanda Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirdiği “Fit for 55” (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketi çalışmalarını da yakından takip ediyor. Üyesi olduğu İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) ile birlikte AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salınımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefinin Türkiye’de de uygulamaya konulması için hazırlıklarını yapıyor. Küresel ısınma ve iklim krizine karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi yapılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Ülkemizin son dönemde yaşadığı felaketleri ve bu felaketlerin nedeni olan iklim krizini düşündüğümüzde, gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Binalardaki yoğun enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı salınımının azaltılması için binaların yalıtımla enerji verimli hale getirilmesi için topyekûn bir harekete geçilmesi gerekiyor. Çünkü 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması hedefine ulaşmak için yapılardaki emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”na ilişkin yayımladığı genelge ile oluşturulan “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu”nun uyum sürecinde önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Eryap Grup, yalıtım sektörünü temsil eden İZODER çatısı altında, bakanlıklar tarafından sürdürülen bu çalışmalara her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazır olduğunu belirtiyor.