Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mimari Tasarım
Uygur Mimarlık 

Tasarım Ekibi
Semra Uygur, Özcan Uygur, Aybüke Kır, Ahmet Korkmaz, Erbil Algan, Güliz Erkan, Kemal Yurtgezen, Mustafa kır, Necati Seren 

İşveren
İPKB (İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) 

Ana Yüklenici
Ilgın İnşaat 

Statik Projesi
Ayhan Fazlıoğlu, Ayfa Mühendislik 

Mekanik Projesi
Bahri Türkmen, Bahri Türkmen Mühendislik 

Elektrik Projesi
Kemal Aykaç 

Tamamlanma Tarihi
2020 

Toplam İnşaat Alanı
11.712 m2

Fotoğraflar
Cemal Emden

Uygur Mimarlık imzası taşıyan Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tasarımında okul, “ilk kamusal mekan” olarak yorumlanmış ve dolaşım alanları, ilk sosyal deneyim mekanları olarak kompoze edilmiş.

Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “İstanbul da 45 Kamu Yapısı” olarak adlandırılan paket projenin sadece biri. İSMEP (İstanbul’un Sismik Riskten Arındırılması Projesi) kapsamında İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullar, kapasiteleri de artırılarak aynı arsada, kendi bağlamına ait bir biçimde tasarlanıyor. Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul’da bulunan diğer okulların basılı evraklarını da hazırlayan bir matbaa mesleki lisesi olarak ayrı bir öneme sahip. 

Tasarım sürecinde okul yapısının bulunduğu köşe parselin içinde bir uç ile diğer uç arasındaki 1 kat yüksekliğinde olan kot farkı yapı tektoniğini belirlemekte başat rol oynamış. Spor salonu görece büyük hacmi ile alt zemin kotu planında iç kurguya dahil oluyor. Salon çatısı bir meydan olarak kurgulanıp okul bahçesine dahil olurken arazinin eğimini işlevsel hale getirerek bir amfi ile açık alanda yapı ile çevrelenen üçgen avluya bağlanıyor. Üçgen iç avlunun çeperlerinde daralıp genişleyerek düzenlenen kapalı mekanlar okul iç düzenindeki sosyal ortak alanları oluşturuyor. Okulun “ilk kamusal mekan” olarak yorumlanması ile eğitimin dersliklerde değil ortak açık-kapalı mekanlarda akılda kalıcı olduğunu savunan prensip ile tasarlanan okulda, mekansal kaliteye önem verilmiş ve dolaşım alanları salt ulaşım için değil, ilk sosyal deneyim mekanları olarak kompoze edilmiş.

Doğal ışığın iç mekanlara erişiminin nicelik ve niteliğine önem verilmiş, dikey ve yatay dolaşım alanlarının ışıktan yararlanabilmesi için iç mekan biçimlenmesi incelmiş. Üçgen yapı formunun sonucu olarak ortaya çıkan zengin perspektifler yapıya dinamizm katmış, aynı zamanda da yapı içindeki dolaşımın şeffaflığını artırmış. Brüt beton, tuğla , ahşap ve gibi doğal malzeme tercihlerinin doğal ışık ile buluşmasıyla kamusal alanda öğrenci-mekan arasında tinsel bir bağ kurulurken, yer yer kullanılan renklerle mekanlar daha tanımlı hale getirilmiş. Ana girişin konumlandığı tarafta, üst kotta bulunan ve yapı tektoniğine hacim ve formuyla tanım getiren yangın merdiveni kütlesinin marmara mermeri ile kaplanmış olmasıı giriş bölümüne ayırıcı bir ifade veriyor.