Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimleri Üzerine Söyleşi

Cengiz Bektaş’la Ekim 2019’dan Şubat 2020’ye dek aralıklarla sürdürülen söyleşilerden oluşan “Cengiz Bektaş ile Mimari Üretimleri Üzerine Söyleşi”, Bektaş’ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkanı sağlarken nice coğrafyadan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor.

Şair, mimar ve yazar olarak üretim yapan Cengiz Bektaş’ın, SALT Araştırma ve Programlar’dan Tuğçe Kaplan ile gerçekleştirdiği, Ekim 2019’dan Şubat 2020’ye uzanan beş buluşmalık bu uzun sohbette, Bektaş’ın mimari projelerinden seçili bir kısmı, arşivcinin merak duygusuyla yeniden ele alınıyor. Mimarın pratiği, SALT Araştırma’daki arşivi üzerinden irdelenirken belgeler yeni yorumlamalara açılıyor. SALT’ın Haziran 2020’de PDF formatında erişime sunduğu yayın, Bektaş’ın 1980 öncesi ve sonrası üretimini karşılıklı okuma imkanı sağlarken nice coğrafyadan fotoğraf ve çizimlerle gerek yapıları gerekse mimariye yaklaşımını kapsamlı şekilde örneklendiriyor.

Konut, sanayi, ticari, turizm ve kamu yapılarıyla çevre düzenlemeleri gibi birçok mimari projesi bulunan Bektaş, şiir ve deneme türlerinde eserler ile eğitim ve araştırmaya yönelik yazılar kaleme aldı; mimari çalışmalarıyla kitap, makale ve söyleşilere konu oldu. Sanat tarihi, arkeoloji, sosyoloji, edebiyat disiplinlerinin mimarlıkla kesiştiği bir söylem alanı oluşturdu. Anadoluluk ve hümanizmin yanı sıra Osmanlı öncesi tarihleri gözeten üretimler gerçekleştirdi.

Kitabın PDF’ine erişim için tıklayınız.