Çankaya Üniversitesi Spor Merkezi  

Mimari Tasarım

Erkal Mimarlık

Tasarım Ekibi

Emre Erkal,

Ozan Erkal,

Filiz Erkal,

Coşkun Erkal

Proje Yeri

Yenimahale, Ankara

Proje Ekibi

Şükran Metin,

Bekir Aşçıoğlu,

Cennet Aşçıoğlu, Demet Yüce,

Gülşen Yıldırım Kılıç

İşveren

Çankaya Üniversitesi

Ana Yüklenici

Vezir İnşaat

Proje Tarihi

2012-2014

İnşaat Tarihi

2015-2016

İnşaat Alanı

10.000 m²

Fotoğraflar

Orhan Kolukısa, Yerçekim Mimari

Statik Proje

Levent Aksaray Mühendislik

Mekanik Projesi

Gökhan Ünlü,

Ünlü Mühendislik

Elektrik Projesi

Kürşat Nazlı, Prodizayn Mühendislik

Tesisat Projesi

Abdullah Bilgin,

Merkezi Isıtma Sistemleri

Çelik Projesi

Mehmet Göktaş

Altyapı Projesi

Cumhur Zibel, Diyap

Şantiye Yöneticisi

İsmail Çelik,

İlker Çıkrıkcı

Erkal Mimarlık, Ankara Yenimahalle’de merkezi bir düzen arayışının tersine, topoğrafyanın hareketlerinin yardımıyla mekânsal çeşitlilikler içeren ve sürprizli görsel ilişkiler kuran bir yapı tasarlamış ve şeffaflığa dayalı bir mimari dil oluşturmuş.

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içinde, açık ve kapalı spor aktivitelerine ev sahipliği yapan Spor Merkezi yapısı öncelikle, günün her saatinde üniversite ve çevresindeki gündelik yaşantıya katkıda bulunan bir sosyal donatı yapısı olarak tasarlanmış. Bu nedenle üniversite kampüsü yaşantısının güncel yanlarına hizmet verebilecek esneklik ve erişilebilirlikte olması hedeflenmiş. Yapı, klasik tribünlü bir okul spor salonu tipolojisi ile programlanmak yerine, kapalı salonlar, fitness, stüdyo egzersizlerine yönelik stüdyolar ile açık ve kapalı yarım basketbol kortları, squash, raketbol, halı sahalar gibi birçok güncel aktivitenin gerçekleşmesine olanak sunan bir dizi mekân olarak planlanmış ve fuayeler, vitamin bar, toplantı odası, saunalar gibi yardımcı mahallerle desteklenmiş.

Bu haliyle salon, herhangi bir anda birçok noktasında formel-enformel pek çok aktivitenin birbirinden bağımsız veya yarı-bağımsız devam edebildiği bir yerleşim sunuyor. Erkal Mimarlık, merkezi bir düzen arayışının tersine, topoğrafyanın hareketlerinin yardımıyla mekânsal çeşitlilikler içeren ve sürprizli görsel ilişkiler kuran bir yapı tasarlamış ve şeffaflığa dayalı bir mimari dil oluşturmuş.

Standartlarla net olarak tanımlanmış spor hacimlerinin, hareketli topoğrafyaya yerleşiminde aranan serbestlik, asal kot değerlerindeki platformlar ile görünür kılınmış. Ek olarak planda oluşturulan hareketli cephe hatları, hem genel ölçeklerde arazi topoğrafyasının izlenmesini, hem de özelde hacim artikülasyonunu mümkün kılmış. Mekânlar dizisi yapının hem içinde hem de dışında serbest hareketler yardımıyla süreklilik oluşturmuş.

Gün boyu günışığı alan bir yönelimde olan yapının bu nedenle batıya bakan cepheleri çeşitli elemanlarla günışığını düzenleme ve regüle etme üzerine kurgulanmış. Örneğin, kapalı basketbol kortu kısmındaki cephe, gün ışığı nedeniyle oyuna engel olmadan doğal ışıktan yararlanabiliyorken, aynı zamanda içerideki aktivitenin varlığını dışarıdan okutacak mimari elemanlarla şekillenmiş. Bu düzenleme günün ve yılın farklı zaman dilimlerinde içerideki doğal ışığın farklılaşabilmesine olanak sağlamış.

Spor Merkezi yapısı yeni hizmete alınan yerleşke içinde, yurt yapılarının hemen komşuluğunda olduğu için günün farklı saat dilimlerinde aktif olabiliyor. Yurt yapıları ile oldukça dik bir tepenin yamacını paylaşan yapının hem yerleşimi hem de çevresinde bulunan açık spor alanlarının yerleşiminde alt ve üst kotları bağlayan birçok kademe oluşturulmuş. Bütün bu kademeler ise bir koşu pisti yardımı ile birbirine bağlanmış. Beş metrelik bir kot farkını da barındıran koşu pisti, yapının ve açık alanların çevresinden dolanıyor ve yapının içinden geçerek ardışık bir dizi halinde mekânsal bir hikâye sunuyor.