Caixa Forum-Sevilla Kültür Merkezi

Künye

Mimari Tasarım

Guillermo Vázquez Consuegra

Mimari Uygulama

Marcos Vázquez Consuegra, Ignacio Gonzalez

Proje Yöneticisi

Carlos Coronado, Maria Dolores Casado e Idom

Koordinatör

Juan José Baena

Yüklenici

Dragados S.A.

İşveren

Fundación Caixa D’Estalvis i Pensions Barcelona “La Caixa”

Maketler

G-Metal, Estudio Vázquez Consuegra

Alan

10.500 m²

Tasarım Tarihi

2015

Tamamlanma Tarihi

2017

Uygulama

Strüktür Mühendisliği

Edartec Consultores, S.L

Servis

Ingenieros-JG, S.L

Akustik Danışmanı

Higini Arau

Sahne Danışmanı

GD Consulting

Metal işleri

Jorge Vázquez Consuegra

Yönlendiriciler

Estrada Design

Mobilya

Eduardo Melero, Alberto Brunello, Martina Pozzi, Álvaro Luna, Patricia Fraile

İspanya merkezli mimarlık ofisi Guillermo Vázquez Consuegra tarafından tasarlanan Caixa Forum-Sevilla Kültür Merkezi’nde, var olan strüktürlere yapılan müdahalelerde, kullanım stratejisine ve yeni kurgunun görünürlüğüne önem verilmiş.

İspanya’nın Sevilla kentinde yer alan Caixa Forum-Sevilla Kültür Merkezi’ndeki kullanım stratejisi, var olan mekânların-Tower Pelli Complex’in “Podyum Yapısı” olarak daha önce öngörülen kullanımlarının analizini temel almış. Var olan strüktür, farklı kullanımların mekânsal dağılımları da dahil olmak üzere, gözardı edilemeyecek derecede belirli bir program dağılımına sahip. Bu nedenle de, var olan strüktür içerisine büyük ölçüde otonom nitelikte ve birlikte var olabilecek hacimler yerleştirilmiş.

Var olan strüktürle çakışmayı önleyen kendinden destekli kapatıcı öğelerle sınırları çizilen sergi salonları ile oditoryumun, boyutları ve yükseklikleri itibariyle bu stratejinin dışında kaldığı söylenebilir. Yeraltında bulunan bu mekânlar binaya girişi ve dolaşımı düzenler nitelikte. Kafeterya ve idari birimlerse daha fazla ışık ve manzara için üst katlarda yer alıyor.

Öte yandan, Caixa Forum-Sevilla’yı kompleks içerisinde görünür kılmak için girişi netleştirmek adına belirli müdahaleler yapılmış. Sergilere ana giriş, hem girişi hem de alt katlar için gerekli doğal ışığı ileten ışıklığı kapsayan bir markizin altından yapılıyor. Burada, ağaç sıraları arasında, yapıların arasına doğru akan insan dolaşımına açık üstü örtülü bir meydan oluşturulmuş.