BTM Çevreci Projeleri ile EGİAD’ın Sürdürülebilirlik Paneli’nde Yer Aldı

EGİAD Sürdürülebilirlik Paneli’nin Üretim, Operasyon ve Çevre konulu 2. oturumunda BTM Yalıtım Ar-Ge Müdürü Nur Çakı, kurum olarak gerçekleştirdikleri uygulamalardan örnekler verdi.

EGİAD’ın (Ege Genç İş İnsanları Derneği) sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda, üyelerinden başarılı ve örnek uygulamaları olan şirketleri konuk ettiği EGİAD Sürdürülebilirlik Paneli 23 Mayıs Pazartesi günü Dernek Merkezi’nde gerçekleşti.

EGİAD üyelerinin sürdürülebilirliği ilgilendiren çevre, enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına katkı vermek ve bu konularda gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen panelin “Üretim, Operasyon ve Çevre” konulu 2. oturumunda BTM Yalıtım Ar-Ge Müdürü Nur Çakı, kurum olarak gerçekleştirdikleri uygulamalardan örnekler verdi. Sürdürülebilirlik yolculuğunda, etki alanındaki paydaş haritasını çıkararak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının belirlemiş olduğu ve 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçlarından; erişilebilir temiz enerji, sorumlu üretim/tüketim ile iklim eylemi konularını iş odaklarına aldıklarını belirten Nur Çakı; bu doğrultuda 2022 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini, operasyonel verimliliğin arttırılması amacıyla yalın üretim uygulamalarına hız kazandırdıklarını ve Ar-Ge Merkezi projeleri kapsamında, binalar için çevreci ve sürdürülebilir konseptli ürün tasarımlarına önem verdiklerini ifade etti.