Boşluğun Simyası Çalıştayı

Doç. Dr. Hale Kozlu, Dr. Öğr. Gör. Seven Gözübüyük ve Dr. Gülen Özdemir tarafından kurgulanan ve yürütülecek olan Boşluğun Simyası Çalıştayı 15-17 Ekim tarihleri arasında Koan Akademi/Kapadokya’da gerçekleştirilecek.

Tasarım, sanat ve felsefe alanlarından lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik açılan, disiplinlerarası Boşluğun Simyası Çalıştayı ile, fizik ve metafiziğin kesiştiği alanda “var olanın var olmadığı yer” olarak tanımlanabilen boşluğun potansiyellerini keşfetmek ve metaforik bir simya oluşturmak hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında; ses, koku, dokunma, görüş/bakış/izleyiş gibi araçlar yoluyla, doğa-mekan-boşluk ilişkisi üzerine çalışmalar yapılacak; doğadaki oluşumlar, paternler üzerinden biçim-zemin, doluluk-boşluk ilişkileri tartışılacak; nefes, hareket, durağanlık ilişkileri içerisinde “boşluk” araştırılacak ve katılımcılar, bireysel ve mesleki farklılıklarını, “boşluğun simyası” ortak teması altında deneyimleyebilecek.

Üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık ve Edebiyat Fakültelerinde eğitim alan tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri çalıştaya katılabiliyor. Pandemi koşulları sebebiyle katılımcı sayısı Koan Akademi’nin odalarında 1 kişilik konaklama ile 18 kişi, Koan Akademi bahçesinde kendi çadırında konaklama ile 12 kişi olmak üzere toplam 30 kişi ile sınırlandırılmış.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.