Bodrum Kentsel Tasarım ve Mimarlık Fikir Yarışması

Bodrum Kentsel Tasarım ve Mimarlık Fikir Yarışması, kentin verimli ve anlamlı yenilenme ihtiyacına ışık tutacak öneri projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesini hedefliyor.

Bodrum Belediyesi, “Bodrum’da iki meydan bir cadde” konulu, öğrenciler arasında bir “Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Projeleri Yarışması” düzenliyor. Kentsel Sit Alanı ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki yarışma alanı sınırları içinde tescilli birçok sivil mimarlık eseri bulunuyor. Bu bağlamda yarışma konusu tarihi çevre ve dokunun korunarak ele alınmasını gerektirmekle birlikte yeniliklere açık bir “fikir” yarışması.

Yerel mimari değerlerinin yanında çağdaş mimari gelişmelere de sahne olan Bodrum, doğal ve tarihi değerleriyle Türkiye’nin en bilinen ve sevilen yerleşim yerlerinden biri. Turizm odaklı bir anlayışla hızla büyüyen ve artık kış aylarında küçük bir kent, yaz aylarında ise Bodrum’u sevenlerin akın ettiği neredeyse milyon nüfuslu bir ortama dönüşen Bodrum Merkezli Yarımada’nın kullandığı Bodrum Kent Merkezi’nin daha verimli ve anlamlı yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yarışmanın temel amacı, kentin bu gereksinimine ışık tutacak öneri projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesi.

Belirlenen kent parçası için tasarlanacak kentsel düzenleme projesinde aranan ilk nitelik, bu alandaki tarihi ve kültürel mirası koruyarak fiziksel sorunlara çözüm üretilmiş olması. Ancak bununla birlikte sınırların dışına olumlu etki yapacak, tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda bulunacak olması aranan diğer önemli niteliklerden.

Projenin anahtar kelimeleri arasında “kentsel bütünlük, kamusal alandaki zenginlik, mekansal bellek, kentsel mekanın hissi, erişilebilirlik, yerel dilin ve özgün kent kimliğinin yorumları” yer alıyor.

Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açık olan yarışma kapsamında 20 adet projeye 20.000 TL ödül verilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Son katılım tarihi: Kasım 2021
Seçici kurulun toplanması: Aralık 2021
Sonuçların açıklanması: Aralık 2021

Jüri
Murat Burak Altınışık,
Zeynep Ataş, 
Murat Artu, 
Emre Arolat,
Ece Ceylan Baba
Banu Binat
Şengül Öymen Gür
Ersen Gürsel
Abdi Güzer
Can Kaya
Sinan Omacan
Ayşen Savaş
Nevzat Sayın
Erkut Şahinbaş
Murat Tabanlıoğlu
Uğur Tanyeli
Han Tümertekin
Erçim Uluğ
Melek Zühre Yıldırım
Bengi Yurtsever
Oğuz Yılmaz