“Baskı”

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2019 seçkisinde yer alan Baskı (Push) filmi, yönetmeni Fredrik Gertten’in katılımı ve “Konut: Bir insan hakkı mı, bir yatırım aracı mı?” başlıklı panel ile 6 Şubat tarihinde Pera Müzesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

“Baskı” film gösterimi ve “Konut: Bir insan hakkı mı, bir yatırım aracı mı?” başlıklı panel, İsveç Enstitüsü’nün Equal Spaces projesi kapsamında Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, Pera Müzesi, İsveç Enstitüsü ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu işbirliğiyle, 6 Şubat günü saat  19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Küresel bir sorun olarak konutun metalaştırılması neticesinde ortaya çıkan sorunları inceleyen Baskı, Birleşmiş Milletler raportörü Leilani Farha’nın gözünden neden artık şehirlerimizde yaşamanın giderek imkansız hale geldiğini inceliyor. Temel bir insan hakkı olarak barınma ve konut insanın sağlıklı ve güvende olmasının ön koşulu olmasına rağmen dünyanın her yerinde yaşayacak bir yer bulmak giderek zorlaşıyor. Dünyada 102 ülkeden 59’unda, insanların bir ev satın alabilmeleri için yıllık gelirlerinin tamamını, en az on yıl boyunca biriktirmeleri gerekiyor veya maaşlarının %80-90’ını kiraya veriyorlar. Günümüzde konutun bu denli acil bir sorun olmasının arkasındaki oyuncular ve etmenlerin neler olduğunu sorgulayan filmde finans sektörünün konutu yatırım aracı olarak kullanmasıyla birlikte şehirlerin boşalan mahallelerini görüyoruz; Toronto’dan Berlin’e, Stockholm’den Seul’e ve Londra’ya… Peki şehirler kimin için var?

Film gösteriminin ardından Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın moderatörlüğünde, filmin İsveçli yönetmeni Fredrik Gertten, Yaşar Adnan Adanalı ve diğer davetlilerin katılımı ile bir panel ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirilecek.