Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması

Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Yarışması için son teslim tarihi 22 Mart olarak açıklandı.

Milas Kenti’nin tarihsel süreç boyunca oluşmuş çok katmanlı yapısının bir parçası olan Balavca Deresi, günümüzde kent ile ilişkisini, görünürlüğünü ve doğallığını büyük ölçüde yitirmiş. Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması’nın amacı, ekolojik ve kültürel bir varlık olarak Balavca Deresi’nin farklı ölçeklerde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, kentsel kamusal mekan oluşturma potansiyeli çerçevesinde kentlinin yaşam kalitesini yükseltmesine, kentin farklı karakterdeki bölgelerini sosyal ve mekansal anlamda bütünleştirmesine yönelik bir fikir üretim ortamı oluşturmak.

Çok katmanlı tarihi bir yerleşim olan Milas’ın morfolojik ve mekansal gelişimi boyunca süreklilik gösteren Balavca Deresi, bölgenin tarihsel ve kültürel gelişimin altyapısını oluşturan ekolojik havzanın başlıca unsurlarından. Dere günümüz yerleşiminde de farklı kentsel karakter bölgeleriyle ilişkilenmesine karşın altyapısal, çevresel ve mekansal bağlamda sorunlar taşıyor. Yer yer üstünün kapatılmış olması, erişilememesi, kopuk altyapı bileşenleri, dere boyunca farklılaşan sosyal yapı ve trafik yoğunluğu gibi sorunlar, Balavca Deresi’nın Milas kent yaşamı içerisinde etkin bir şekilde yer alamamasına sebep oluyor. Tüm bu kentsel ve çevresel sorunlara rağmen, Balavca Deresi’nin doğal ve tarihsel süreklilik içinde kentle kurduğu etkileşimler Milas için önemli bir potansiyel taşıyor.

Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması; tarihi, kültürel, mekansal, ekolojik ve sosyal unsurların bir arada ele alınmasını hedefliyor. Yarışma kapsamında, Balavca Deresi’nin çok katmanlı Milas kenti ile tarihsel süreklilik içinde kurduğu ilişkinin güçlendirilmesine; kentin omurgası olma potansiyeli ile kentte bütünleştirici bir yaşam alanı olarak ele alınmasına; iklim değişimine bağlı olarak su kaynaklarının korunmasının kritik öneminin arttığı günümüzde, ekolojik bir varlık olarak onarılması, sağaltılması ve sürdürülmesine; flora, fauna, kent ve kentliler kurduğu ilişkinin iyileştirilmesine yönelik nitelikli fikirlerin oluşturulması bekleniyor. Bu doğrultuda yarışma, çok disiplinli bir bakış açısıyla, çağdaş planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler ortaya koyan projelerin arayışında.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 22 Ocak 2024
Soru Sormak için Son Tarih: 05 Şubat 2024
Soruların Yanıtlarının İlanı: 09 Şubat 2024
Projelerin Son Teslim Tarihi: 22 Mart 2024
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 25 Mart 2024

Yarışmanın Asli Jüri Üyeleri

Güliz Bilgin Altınöz
Aslıhan Demirtaş
Ata Turak
Barış Ekmekçi
Koray Velibeyoğlu
Özgün Özçakır
Zeynep Eraydın

Yarışmanın Yedek Jüri Üyeleri

Ayşegül Altınörs Çırak
Gizem Deniz Güneri Söğüt
İsa Eren Akbıyık
Merve Çalışkan

Yarışmanın Danışman Jüri Üyeleri

Muhammed Tokat
Ernur Öztekin
Seydihan Çamur
Ayşegül Keskin
Tolga Ay
İlker Kalender
Hasan Yavuz

Raportörler

E. Miray Kısaer Koca
Esra Nur Usta
Ege Durgun

Raportör Yardımcıları

Eda Vardar
Hasan Şahin Çalışkan
Mehmet Anıl Gönen

Ödüller

1. Ödül: 300.000 TL

2. Ödül: 250.000 TL

3. Ödül: 200.000 TL

1. Mansiyon: 50.000 TL

2. Mansiyon: 50.000 TL

3. Mansiyon: 50.000 TL

4. Mansiyon: 50.000 TL

5. Mansiyon: 50.000 TL

Yarışmanın başvuru formuna ve detalı bilgiye buradan ulaşılabilir.