Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, meydanı tanımsız bir kent boşluğu olmaktan çıkarıp kent yaşamının birer parçasına dönüştürmeyi ve ihtiyaçlara cevap veren bir kamusal alan yaratmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, özgür politikanın üretimini destekleyen, kent kimliğini yansıtan, toplumun mekansal ihtiyaçlarına cevap veren kamusal alanlar olarak, sosyal ve fiziksel erişilebilirlikle yeniden tasarlanması için düzenlenen Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması; Bakırköy’de giderek kaybolan aidiyet duygularını pekiştiren, katılıma, hayal gücünün genişlemesine açık bir kamusal alanın inşasına aracı oluyor.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Son Soru Sorma Tarihi: 16 Nisan 2020

Yanıtların İlanı: 20 Nisan 2020

Yer Görme için Son Tarih: 8 Haziran 2020

Projelerin Son Teslim Tarihi: 7 Temmuz 2020

Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 9 Temmuz 2020

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 19 Temmuz 2020

Kolokyum ve Ödül Töreni: 8 Ağustos 2020

Jüri Üyeleri

Enise Burcu Derinboğaz, Peyzaj Mimarı

Gökçer Okumuş, Şehir Plancısı, Mimar

Feride Önal, Mimar (Jüri Başkanı)

Kaya Sönmezler, Mimar

Birge Yıldırım Okta, Mimar

Ödüller

Eşdeğer Ödül (3 adet): 100.000 TL

1. Mansiyon: 30.000 TL

2. Mansiyon: 30.000 TL

3. Mansiyon: 30.000 TL

4. Mansiyon: 30.000 TL

5. Mansiyon: 30.000 TL

Ayrıca satın almalar için 50.000 TL ayrılmıştır.