Atölye Modern’de Sonbahar Dönemi Başlıyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, 10 Ekim 2018’de Mario Levi’nin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile başlıyor. Programda yer alan Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi semineri,Yusuf Taktak ile Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları başlıklı seminerler yer alıyor. Şiir Çalışmaları ve Çağdaş Sanatı Anlamak başlıklı iki yeni program ise ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi, Şiir Çalışmaları semineri Haydar Ergülen, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden, Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları sanatçı ve akademisyen Yusuf Taktak ve Çağdaş Sanatı Anlamak semineri Dr. Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden yönetiminde gerçekleştiriliyor.

İki yeni seminer programı

Atölye Modern sonbahar 2018 dönemi katılımcılarına iki yeni seminer daha sunuyor. İnsanın kendisiyle ve dünyayla ilişkilerini bazen okuyarak, bazen yazarak, bazen düşleyerek ama en çok da hissederek kurma biçimi olan Şiir Çalışmaları semineri şair Haydar Ergülen ile gerçekleşiyor.

Tek günlük bir program olarak hazırlanan Çağdaş Sanatı Anlamak seminerinde, sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı ders ile çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile nasıl ayrışır gibi temel soruların yanıtları aranıyor.

ATÖLYE MODERN SONBAHAR PROGRAMI

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

10 Ekim – 28 Kasım 2018

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

AICA TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Gündüz Programı:

23 Ekim – 25 Aralık 2018

Salı günleri, 10.30 – 12.30

Akşam Programı:

17 Ekim – 19 Aralık 2018

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10.Seminerlerini ise Yrd. Doç. Dr. Osman Erden(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

ŞİİR ÇALIŞMALARI: HAYDAR ERGÜLEN İLE

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

22 Kasım – 13 Aralık 2018

Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

Şiir Çalışmaları Atölyesi, insana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor. Program sadece şiiri teknik bir iş olarak değil, bazen yazarak, bazen okuyarak, bazen düşleyerek ama en çok da hissederek, insanın kendisiyle, başkalarıyla, dünyayla, hayatla, doğayla ilişkilerini kurma biçimi olarak ele alıyor.

Şiirin doğasını, biçimlerini keşfetmek, şiir yazmak, yazdıklarını yeniden değerlendirmek isteyen, şiiri yaşamın içinde gören ve kendini şiirin içinde hisseden herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 20 katılımcı kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI: YUSUF TAKTAK İLE

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

23 Ekim – 13 Kasım 2018

Salı günleri, 19.30-21.30

Sanatçı, akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Tarihe sadece akademik bir açıdan değil, sanatçıda biriken anılar ve deneyimlerle de yaklaşıyor.

Program 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki çağdaş sanat ortamına yön veren sosyo-politik kırılımları, sanatçıların oluşturduğu grupları ve düşüncelerini, tarihte iz bırakan sergileri ve yarattığı etkileri, müze girişimlerini ve tüm bu konuların etrafında dönen ilişkiler bütününü, zamanlar arası bağlar kurarak, kronolojik olmayan, tematik bir yaklaşımla ele alıyor.

1.Seminer: 23 Ekim 2018, 19.30 – 21.30

Sosyo-politik kırılmalar ve doğurduğu sanatsal görünümler

2.Seminer: 30 Ekim 2018, 19.30 – 21.30

Gruplar, topluluklar, tematik sergiler

3.Seminer: 6 Kasım 2018, 19.30 – 21.30

Kitlesel iletişim araçları ve sanatın değişen biçimi

4.Seminer:13 Kasım 2018, 19.30 – 21.30

Müze girişimleri,eğitim kurumları değişen yaklaşımlar ve çağdaş sanat ortamı

Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren bir günlük yeni bir seminer programı sunuyor. Program, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor. Her bir ders, alanında uzman sanat tarihçileri, küratörler ve sosyologların yönetiminde düzenleniyor. Tematik başlıklarla oluşturulan programda katılımcılar, “Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?,” “Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değişimin sanata etkileri nasıl olmuştur?” sorularının yanıtlarını ararken, günümüz sanat ortamını etkileyen önemli bienaller, sanat fuarları, müzeler, müzayedeler gibi kurumlar, küratörler üzerinden de kişisel yaklaşımlar ve oluşumlar hakkında bilgiler ediniyorlar.

Bir gün boyunca 10:15 – 17:45saatleri arasında cumartesi günleri gerçekleştirilen Çağdaş Sanatı Anlamak semineri, Atölye Modern Sonbahar dönemi boyunca belirli tarihlerde tekrar ediyor. Katılımcılar, bu tarih seçeneklerinden kendilerine uygun olan birini seçip seminere kayıt yaptırabiliyor. Çağdaş Sanatı Anlamak semineri İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleşiyor.

Etkinlik Süresi; 1 Gün, 4 Ders (Bir gün boyunca dört ders işlenir.)

20 Ekim, 27 Ekim, 03 Kasım, 17 Kasım, 24 Kasım, 01 Aralık, 08 Aralık 2018, 15 Aralık

Cumartesi, 10:15 – 17:45

Program Akışı:

10:15 -11.45 Kavram Olarak Çağdaş Sanat; Nusret Polat ile

11:45 -12:00 Ara

12:00 -13.30 Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam; Fırat Arapoğlu ile

13:30 – 14:30 Öğle Arası

14:30 -16:00 Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri; Nusret Polat ile

16:00 – 16:15 Ara

16:15 – 17:45 Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller; Osman Erden ile

Ders Programı

Ders: Kavram Olarak Çağdaş Sanat / Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat

Bu ders çağdaş sanatı anlamaya yönelik giriş niteliğini taşır. Ders kapsamında çağdaş sanatın ne olduğu, ne tür kavramlardan beslendiği, hangi medyumları kullandığı ve hangi sanatçıların çalışmaları üzerinde şekillendiğine odaklanılır. Çağdaş sanata katkı yapan önemli sanatçılarını çağdaş sanatın oluşumu açısından belirleyici olmuş bazı çalışmaları görsel sunumla değerlendirilir ve yorumlanır.

Ders: Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam / Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

Ders: Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri / Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat

Ders: Çağdaş Sanatın Dünyası / Yrd. Doç. Osman Erden

Çağdaş sanatı anlamak, üretimleri anlamaktan ziyade, bu üretimlerin nasıl üretildiğini ve nasılçeşitlendiğini anlamaktır. Bu ders, değerli nesneler ve bunların üretilmesindeki yeteneğe değil, biçim ve anlam çeşitliliğinin ardındaki düşünce ve bağlamları vurgular. Her ne kadar keskin tarihlendirmeler mümkün olmasa da, modernden çağdaşa doğru geçişin önemli dönüm noktası olan 1960’lardan başlayarak çağdaş sanatın form ve anlam özelliklerini ele alıp, günümüzün sanat üretimlerine dair kapsamlı bir arka plan çizmeye odaklanır.

Bu derste; Judy Chicago, Nil Yalter, Vanessa Beecroft, Nan Goldin, Isa Genzken, Zhang Huan, Felix Gonzalez-Torres, Kutluğ Ataman gibi sanatçılardan seçilen bazı önemli yapıtlar eşliğinde çağdaş sanatta toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl sorunsallaştırıldığı ve görsel kültüre bunun ne ölçüde ve nasıl yansıdığı ele alınır.

Bu ders, çağdaş sanat ortamını, bu ortamı etkileyen aktörleri ve kurumları ele alır. Küratörlük, bienaller, sanat fuarları, müzayedeler gibi günümüzde sanat alanını şekillendiren unsurlar seminerin temel konu başlıkları arasında yer alır. Görsel sunumlar üzerinden çağdaş sanat alanında öne çıkan belirleyici yaklaşımlara değinerek, dünyada ve Türkiye’de günümüz sanat ortamının değerlendirmesini içerir.