Aidiyet I Ramazan Can

Anna Laudel Bodrum, sanatçı Ramazan Can’ın resim, heykel, mozaik, dokuma ve neon dahil olmak üzere farklı disiplinlerde eserlerinin yer aldığı ‘Aidiyet’ isimli kişisel sergisine 30 Ağustos – 12 Ekim 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı’nın son dönemine kadar göçebe olarak yaşamış bir aileden gelen ve “ait olma” duygusunu kendi deneyimlerinden ilham alarak anlatan Ramazan Can, kapitalist düzenin yeni bir toplumsal yapı yaratma amacıyla bütün kültürleri köksüzleştirerek ayakta kalma çabasını bir eylem olarak eserlerinde yansıtıyor. Can, seçkisini bir araya getirirken yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Fransız yazar ve filozof Gilles Deleuze ve politik aktivist ve psikanalist Fellix Guatari'nin “göçebe kültürü” düşüncesi ve köksüzlük anlamına gelen‘ “Yersizyurtsuzluk” kavramından yola çıkıyor. Sanatçı üretim sürecinde kendi kimliksel arayışları sonucunda göçebe yörük kültürü ve Şamanizm konularını araştırırken, bir düşünce tarzı olarak “yersizyurtsuzlaştırma” eylemini aidiyet kavramı üzerinden sorguluyor.

Sanatçının “bir yere ait olma” duygusunu en derin bağlarla hissettiği kişisel atölyesinde göçebe kültürü ile Bodrum’a ait motifleri bir araya getirerek ürettiği eserlerinin yer aldığı “Aidiyet”, 12 Ekim 2022 tarihine kadar Zai Yaşam’da yer alan Anna Laudel Bodrum’da görülebilir.