Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi Bursa

Künye

Mimari Tasarım: Se Mimarlık

Tasarım Ekibi: Selim Velioğlu, Erce Funda, Ersen Gömleksiz, Orkun Ozüer

Yapımcı: Kointaş Aş. Murat Atakan

Proje BaşlangıçBitiş Tarihi: Aralık 2014 – Mayıs 2015

İnşaat BaşlangıçBitiş Tarihi: Kasım 2015 – Nisan 2017

Toplam İnşaat Alanı: 9.870 M²

Fotoğraflar: Ersen Gömleksiz

Tasarımı 2014 yılında bir sınırlı mimari proje yarışması ile elde edilen Bursa Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi yapısı, uygulama projelerinin hazırlanmasıyla birlikte 18 ay içinde inşa edilmiş ve 2017 yılının Nisan ayında kullanıma açılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin alan tahsisi ile İHH vakfının maddi olanakları ve toplanan bağışlarla inşa edilmiş olan yapı, Alaşar Köyü yolu üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali yakınındadır. Çevre yolu ve kent içi ulaşım ağı ile sıkı ilişkili konumda olan Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi yapısı bulunduğu yer itibariyle odak bir yapı olarak kolay tariflenebilirlik özelliğine sahiptir. Yapının temel işlevinin afet zamanı müdahale, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerine ev sahipliği olmasıyla birlikte; gündelik yaşamda yapı bağış toplama, eğitim-barınma ve malzeme depolama dışında sosyo – kültürel etkinliklere de olanak sağlayacak mekanlar içermektedir. Böylelikle yapı kentsel yaşantıya katkı sağlayan bir kültür merkezi kimliğine ulaşmış olmaktadır.

Tasarımda amaçlanan mekânsal kimlik, yapının barındırdığı işlevsel çeşitliliği yansıtan insani ölçekte bir yapılanma olmuştur. Bu nedenle paralel kenar biçimindeki yapı alanı az katlı bir yapı elde etmek amacıyla bütünüyle kullanılmıştır.

Yapının ana gövdesini oluşturan ve gereksinim programında büyük yer tutan afet sürecinde kullanılacak malzemeleri barındıran yüksek gabarili depo hacmi, ön cephede çalışma birimleri, yan cephelerde yükleme ve boşaltma saçakları, arka cephede konaklama birimleri kütlesi ve çatıda ‘üst avlu’ ve ana toplantı salonu kütlesi ile sarılarak yumuşatılmaya çalışılmıştır.

Ana yaklaşıma yönelik ‘ön alan’, yapı içi dolaşımı sağlayan ana merdiveni barındıran ‘iç boşluk‘, iç boşluktan inilerek ulaşılan yemek salonunun açıldığı ‘alt bahçe’ ve çatıda yer alan ‘üst avlu’ yapının sosyal nitelikteki ardışık mekanlarıdır. Bu mekanlar yoluyla yapı genelinde görsel ve işlevsel devamlılık sağlamıştır.

Bodrum kat, zemin kat, 1.kat ve 2.kat olmak üzere zemin üzeri üç kattan oluşan yapıda; zemin katta ana giriş holü, kabul mekanları, çalışma birimleri ve düzayak olarak üç yönden giriş-çıkış, yükleme-boşaltma olanağına sahip depo alanı yer almaktadır. 1. Katta kriz yönetim merkezi birimleri ve toplantı odaları, 2.katta ise ana toplantı salonu, derslik birimleri, konaklamaya yönelik yatak odaları bölümü ve ‘üst avlu’ konumlandırılmıştır. ‘Alt bahçe’ ye yönelik yemek salonu, teknik servisler, destek birimleri ve sığınak ise bodrum katta yer almaktadır. ‘Alt bahçe’, ‘iç boşluk’ ile birlikte bodrum kata alt zemin kat kimliği kazandırmaktadır.

Yapıda temel olarak betonarme taşıyıcı sistem kullanılmıştır. “İç boşluk”, ana toplantı salonu ve yükleme-boşaltma saçaklarında açıklıklar çelik kirişlerle geçilmiştir. Cephelerde saydam cam ve doğal ahşap malzeme birlikte kullanılmış diğer yüzeyler ise sıvanarak boyanmıştır.

Bu tasarım işveren, tasarımcı ve yüklenici uyumunun ortak hedefler doğrultusunda başlangıçtan itibaren sağlandığı bir çalışma olmuştur. Yapının temel işlevi dışında kentsel yaşantıya katkı sunan bir kimliğe kavuşmasında kanımızca en büyük pay gereksinim programının hazırlanması aşamasında alınan programın ek işlevlerle çeşitlendirilmesi ortak kararı olmuştur. Yapı gereksinim programları hazırlanırken kurumların büyüklük ve güç gösterisine yönelik olarak gereksinimleri abartmaması kadar, programın olanaklar doğrultusunda çeşitlendirilmesi de önem kazanmaktadır.