Metrohm Türkiye Yönetim Ofisi

Proje Adı: Metrohm Türkiye Ofisi

İçmimari Tasarım: Habif Mimarlık

İçmimari Uygulama: Habif Mimarlık

Proje Ekibi: Hakan Habif, Hande Karakaş

Proje Yeri: İstanbul, Sarıyer

Proje Tarihi: 2017

İnşaat Alanı: 750 m2

Fotoğraflar: Gürkan Akay

Metrohm Türkiye, genel merkezi İsviçre Herisau’da yer alan kimyasal analiz enstrümanları sektöründe öncü bir firmadır. İstanbul merkezli yeni ofislerinin tasarımında, firmanın uluslararası kurumsal kimliği korunarak bulunduğu şehrin yerel fikirleriyle beslenmesi esas alınmıştır.

Vadistanbul Bulvar’da yer alan yaklaşık 750 m2’lik ofis alanında tasarlanan Metrohm Türkiye Yönetim Ofisi, ofis bloklarında projelendirme ve uygulaması yapılan ilk ofis katı olma niteliği taşımaktadır. Yerleşim olarak ofis yönetim alanları, açık ofis çalışma alanları, toplantı ve seminer alanları, laboratuvar, teknik servis, kalibrasyon odası ve teknik alanlar olarak bölümlendirilmiştir. Binanın çekirdek alanını çevreleyen dolaşım alanları planlanmış olup mekânlar cepheye komşu, gün ışığından yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. Dolaşım alanı ve mekânlar arasında çift cam modüler bölme sistemi mekânlar arası şeffaflığı korurken, birbirleri ile ilişkili mekânları bölümlendirmiştir. Firmanın mekân akustiği ile ilgili hassasiyeti mimari sistemlerin seçiminde etkin rol oynamıştır.

Metrohm’un kurumsal kimliğinin yeniden kurgulanıp yorumlanmasında dolaşım alanları için tasarlanan görsel imajlar majör rol oynar. Ofis genelinde dolaşım alanlarında kullanılan imajlarda dijital ara yüzde dünya ve İstanbul harita imajları kodlanarak “metrohm” harflerinden oluşan bir tipolojiye dönüştürülmüştür. Böylelikle Metrohm firmasının kurumsal olarak dünyadaki ve İstanbul’daki varlığı ve lokasyonları vurgulanarak mekânsal kurguda yer alması planlanmıştır.

Ofisin genel aydınlatma, renk, ve malzeme seçimleri steril ve plastik bir etki yaratmak üzere firmanın kurumsal renkleri korunarak yapılmıştır. Genel doku ve renklendirme Metrohm’un uluslararası kurumsal renkleri olan beyaz ve gri ağırlıklı kullanılarak planlanmıştır.