20. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması

Çuhadaroğlu, 70. yılını kutlarken 20. Öğrenci Proje Yarışması’nı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenliyor. Katılım için son tarih 23 Eylül olarak belirlendi.

Yarışmanın Teması
Oyun, en yalın biçimiyle, hoş vakit geçirme ve eğlence etkinliklerini çağrıştırıyor. Genellikle çocukluk çağıyla özdeşleştirilen ve çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmesini sağlayan oyun etkinliği, her yaşta insan için, kurallı veya kuralsız/kendiliğinden gelişen, çok çeşitli etkinlik türü ve biçimini içeriyor.
Oyun bir eğlence aracı olmasının ötesinde, herkesin katılımına açık, var olan toplumsal yaşamdaki hiyerarşik kalıpların dışına çıkan, yerleşik ilişkileri sorgulayan yaratıcı ve özgürleştirici bir eylemdir. Gündelik yaşamı ve yaşam mekanlarını dönüştürebilir, kentsel mekanları canlandırabilir ve yeniden biçimlendirebilir. Böylece oyunun, bireyleri alışılagelmişin ötesine taşıyan özgürleştirici gücü keşfedilebilir.
Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yılki teması, kent ve oyun arasındaki ilişkilere, kent içinde oyunun mekanı ve gündelik yaşamı dönüştürme potansiyeline odaklanıyor.
Yarışmanın amacı, öğrencileri kendilerinin seçeceği kentte, kent mekan(lar)ında oyun konusunda yenilikçi fikirler ve tasarımlar geliştirmeye teşvik etmek. Kent mekanları, oyunun arka sahnesi, zemini, zaman zaman da doğrudan bir parçası olabilir. Oyun kavramı üzerinden kente ve mekana bakmak, mevcut kalıpları aşan alternatif ilişki, yaklaşım ve tasarımlar geliştirmek için bir çıkış noktası oluşturuyor. Katılımcıların, oyunun dönüştürücü ve yenilikçi potansiyelini kucaklayarak kentsel yaşamın yeni ve heyecan verici boyutlarını keşfetmeleri; oyunun birleştirici ve özgürleştirici yönlerini kullanarak, etkin katılım, etkileşim ve karşılaşmalar için davetkar tasarımlar ortaya koymaları bekleniyor.
Tasarımlar, gündelik yaşamı ve onun zaman-mekan kurgularını sorgulayabilir; ikinci plana atılan aylaklık, neşe, yaşam sevinci ve kendiliğindenlik gibi kavramları değerlendirerek günlük yaşantının kendisini oyun için[de] yeniden üretebilir ve dönüştürebilir.

Yarışma Takvimi
27 Mayıs 2024: Yarışmanın duyurulması
24 Haziran 2024: Soru sorulması için son tarih, saat 17.00’a kadar
1 Temmuz 2024 : Soruların yanıtlanması
8 Temmuz 2024: Çuhadaroğlu Fabrika gezisi
23 Eylül 2024: Dijital teslimlerin web sitesi üzerinden saat 23:59’a kadar yüklenmesi
7 Ekim 2024: Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi
14 Ekim 2024: Ödül grubunun ilan edilmesi ve jüri raporunun yayınlanması
8 Kasım 2024: Kolokyum ve ödül töreni (törenin yeri ve saati ile ilgili ilerleyen tarihlerde web sitesi ve instagram adresi üzerinden duyuru yapılacaktır.

● Yarışmanın Duyurulması: 27 Mayıs 2024 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com, @ogrenciprojeyarismasi instagram adresi ve sektörel çeşitli mecralar üzerinden duyuruldu. Yarışmanın afiş tasarımı ve hakkı Çuhadaroğlu’na ait.
● Soru sorulması için son tarih: Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, yarışma ile ilgili tüm sorularını, yarışma ilanından itibaren en geç 24 Haziran 2024 saat 17.00’a kadar opy@cuhadaroglu.com adresine göndermeli.
● Soruların Yanıtlanması: Yanıtlar 1 Temmuz 2024 tarihinde web sitesinde ve instagram adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecek. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecek.
● Fabrika Gezisi: Sektöre yönelik genç, yaratıcı fikirlerin üretilmesi ve yenilikçi üretim sistemlerinin tanıtılmasını hedefleyen Çuhadaroğlu, öğrenci mimari proje yarışması kapsamında talep eden yarışma katılımcılarına yönelik bir fabrika gezisi düzenliyor. 8 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek fabrika gezisine katılmak isteyen öğrenciler 1 Temmuz 2024 tarihine kadar www.ogrenciprojeyarismasi.com adresi üzerinden “Fabrika Gezisine katılmak istiyorum” sekmesini işaretlemeli. Fabrika gezisi, yarışmaya katılım için bir ön şart veya zorunluluk değil.
● Projenin Teslim Tarihi: Dijital posterlerin ve tüm belgelerin web sitesine yüklenme tarihi 23 Eylül 2024 günü saat 23:59. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak veri yüklemeye kapatılacak.
● Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: Jüri heyeti ve raportörler, 7 Ekim 2024 tarihinde başvuran tüm projeleri değerlendirmeye başlayacaktır. Bu süreç 1 ile 3 gün arasında sürebilir. Süreç akabinde değerlendirme raporu hazırlanacak.
● Sonuçların Duyurulması: 14 Ekim 2024 tarihinde www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve instagram adresi üzerinden açıklanacaktır. Sonuçların duyurulmasının ardından tüm projeler www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi üzerinden dijital olarak sergilenecek.
● Kolokyum ve Ödül Töreni: 8 Kasım 2024 tarihinde, yarışmaya katılan tüm projeler, jüri heyeti ve öğrencilerin katıldığı, kamuya açık bir toplantı ile sunum eşliğinde değerlendirilecektir. Bu toplantıda sorular cevaplanmakta, yarışmaya katılan ve kazanan proje sahiplerine ödülleri takdim edilmektedir. Ödüllerin teslim şeklinin nasıl olacağı ile ilgili açıklama metni, kolokyum ve ödül töreni tarihinden önce www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesi ve instagram adresi üzerinden yayınlanacak.
● Sergi Açılışı: Tüm projeler www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde dijital olarak sergilenecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra ödül grubu projeleri basılı halde, katılımcı diğer projeler ise dijital ekranlara yansıtılarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde sergilenecek. Sergi bitiminde ödül grubu projelerine ait baskılar ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde kalacak.
● Yarışma Kataloğu: Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra dijital formatta www.ogrenciprojeyarismasi.com sitesinde QR kodla görüntülenebilecek formatta gösterilecek,. Dijital yarışma kataloğu siteye indirilebilir formatta yüklenecek, öğrencilerin e-mail adreslerine iletilecek.

Ödüller
1. lik Ödülü: 30.000 TL
2. lik Ödülü: 22.500 TL
3. lük Ödülü: 15.000 TL
Eşdeğer Mansiyonlar: 7.500 TL x 3 adet

Jüri uygun gördüğü takdirde Jüri Özel Ödülü verilecek. Dereceye giren katılımcıların kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, Çuhadaroğlu tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.

Jüri Üyeleri:
Ayşem Berrin Çakmaklı (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Ayşen Savaş Sargın (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Celal Abdi Güzer (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Duygu Tüntaş (Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi)
Esin Kömez Dağlıoğlu (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Fuat Emre Erkal (Dr. Mimar, Erkal Mimarlık)
İnci Basa (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Kerem Yazgan (Dr. Mimar, Yazgan Mimarlık)
Mustafa Haluk Zelef (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Onur Özkoç (Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Medipol Üni./Dr. Mimar, Motto Mimarlık)

Raportörler:
Selin Tosun (Y. Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Serda Buket Erol (Mimar, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kurumsal Temsilciler:
Beyzanur Kutlu (Grafik Tasarım Uzmanı, Çuhadaroğlu)
Sinem Yılmaz (Kurumsal İletişim Yöneticisi, Çuhadaroğlu)