Shou Bölgesi Kültür ve Sanat Merkezi

Mimari Tasarım
Studio Zhu-Pei

Tasarım Ekibi
Zhu Pei, You Changchen, Shuhei Nakamura, Du Yang, Liu Ling, Wu Zhigang, Yang Shengchen, Ding Xinyue, Ke Jun, Wu Zhenhe, Duyao

İşveren
Shouxian Yerel Yönetimi

Ana Yüklenici
ShengWo Construction Group Co., LTD.

Mühendislik
BIAD JAMA CO., LTD.

Peyzaj Tasarımı ve İç Mimari Tasarım
Studio Zhu-Pei, The Design Institute of Landscape & Architecture China Academy of Art

Tamamlanma Tarihi
2019

Proje Alanı
30.010 m²

Fotoğraflar
Schran Images

Studio Zhou-Pei tarafından tasarlanan Shou Bölgesi Kültür ve Sanat Merkezi, yerel mimari öğelerin temsillerini sunarken, geleneksel Çin mimarisinin sanatsal ruhunu yansıtıyor.

Shou Bölgesi Kültür ve Sanat Merkezi, Çin’in Anhui Eyaleti’nde, Huai Nehri’nin güney kıyısında bulunan ve antik dönemde Chu kültürüne ev sahipliği yapan Shou Bölgesi’nde yer alıyor.

Bir sanat galerisi, kültür merkezi, kütüphane ve arşive ev sahipliği yapan bina, sadece görülebilen ancak deneyimlenemeyen estetik bir heykel yerine, kullanıcıların keşfedebileceği ve deneyimleyebileceği bir yapı olarak ele alınmış.

Studio Zhu-Pei, Shou Bölgesi’nin kültürel kökenlerini araştırmış ve eski konutları, tarihi yapıları incelemiş. Modern teknolojiler olmadan, doğanın temel gücü ile aktif inşaat arasındaki dengenin nasıl kurulacağını sorgulamış.

Tasarımda; civardaki yüksek, jenerik ve yeni yapların aksine, bölgenin kare planlı tarihi kentinin özgün mimarisine atıfta bulunulmuş. Dışa bakan yüzeyi içe bakandan daha uzun olan, dışarıdan bakıldığında statik bir görüntüye sahip olan ve tarihi kenti çevreleyen toprak duvarlar aşılınca, içerde dinamik hatta kaotik sekanslar sunan avlular, modernize edilerek yapıda yer bulmuş. Geleneksel  Çin evlerinden farklı tipolojiye sahip evleri ve avluları barındıran tarihi Shou Bölgesi’nin mimarisi, bölge ikliminin özelliklerine ve yerel kültüre göre şekillenmiş. Dar sokaklar boyunca konumlanan ve yerleşim sakinlerini kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyan küçük pencereler ve masif duvarlar, bir tasarım öğesi olarak kullanılmış.

Nispeten kapalı bir dikdörtgen bloğa yerleştirilmiş farklı boyutlarda avlular, Güneş ve yağmurdan korunan, dalgalı bir sirkülasyon ile bağlanıyor. Ana girişteki geniş avlu, Shou Bölgesi geleneksel konutlarının “tang wu” isimli merkezi odasını temsil eden bir meydan oluşturuyor. Sirkülasyon alanında ilerleyen ziyaretçiler, kendilerini zaman zaman birinci katta, ikinci katta veya üçüncü katta bulabiliyor ve değişen ışık ve gölge oyunlarıyla karşılaşarak Çin mimarisinin sanatsal ruhunu deneyimliyor.