“Okul Tasarımı ve Estetiği” Temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen “Okul Tasarımı ve Estetiği” ana temalı Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, 27-28 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşiyor.

Eğitim yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri sunmayı ve bu yolla okulların mekânsal tasarım kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan disiplinlerarası hakemli bir konferans olan Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC2019) “Okul Tasarımı ve Estetiği” ana temasıyla İstanbul’da düzenleniyor.

Eğitim mekânlarının tasarımsal özellikleri, farklı meslek grupları ve aktörler arasında sürdürülen çok yönlü müzakere ve etkileşimin bir sonucu olarak şekillenmekte ve toplumsal olarak sürekli yeniden üretilmektedir. Mimari tasarımın sosyo-mekânsal boyutları ile eğitim süreçleri arasındaki ilişkiyi mimarlık, eğitim bilimleri, insan ve toplum bilimleri alanlarından farklı uzman ve akademisyenlerle tartışmayı amaçlayan konferansta, okulların mimari yapılarından tasarım ve estetiğine, dijital eğitim ortamlarından bahçe, sınıf, kütüphane, koridor dizaynına birçok konu ele alınacak.

Konferans kapsamında öğrenme ortamlarının tasarımında güncel ihtiyaç ve yönelimlerin tartışılacağı paneller, iç ve dış mekan öğrenme ortamı tasarım atölyeleri, iyi örnek uygulamaları ve forumlar düzenlenecek.

Konferans ayrıca konuyla ilgili akademik araştırmaları teşvik etmeyi ve disiplinler arası etkileşimi yoğunlaştırmayı hedefliyor.

ISPC2019’da, ülkemizdeki okulların, eğitim alanlarının ve okul bahçelerinin tasarım, estetik ve işlevsellikleri ile ilgili aşağıdaki konuların ele alınması amaçlanıyor. Aşağıdaki listede yer almayan fakat ana tema ile ilişkili benzer konularda da bildiri önerileri kabul edilecek.

• Okul Mimarisinin Tarihi Gelişimi
• Okul Bahçelerinin Peyzaj Mimarisi
• Eğitim Yapılarının Mimari Kriterleri
• Yeşil Okullar – Ekolojik Okullar
• Kentleşme ve Okul Mimarisi
• Geleceğin Okul Tasarımları
• Çoklu Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
• Dijital Öğrenme Ortamları
• Okul Tasarımının Kültürel Belirleyicileri
• Çevre Tasarımı ve Eğitim Kazanımları İlişkisi
• Okul Tasarımı ve Estetiğinde Çağdaş Yaklaşımlar
• Okul Tasarımının Öğrenci, Öğretmen ve Çalışan Psikolojine Etkisi
• Okul Tasarımı ve Bahçe Düzenlemelerinde İyi Örnekler
• Yükseköğretim’de Eğitim Ortamlarının Tasarımı
• Kampüs-Yerleşke-Kent İlişkileri
• Okul-Mahalle-Hayat İlişkisi
• Okulların Özel Eğitime Uygunlaştırılmış Tasarımları
• Çok Kültürlülük ve Okul Tasarımı
• Arşivlerde Okul Yapılarının Tasarımı