Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile Büyük Usta Mimar Sinan’ın hayatının, eserlerinin tanıtıldığı bir müze yapısı, ülkemizde örneği az bulunan, kente değer katan bir mimarlık merkezi binası ve bu yapılara hizmet edecek açık-yarı açık kamusal mekanların tasarım sorununun çözülmesi amaçlanıyor.

Güncel mimarlığın, tasarım ve üretim alanlarında hemen her şeyi kendine kaynak veya esin haline getirdiği; tarihsel olandan teknolojik, felsefik veya biyolojik olana, tüm disiplinlerin bilgisini kendi bünyesine katabildiği söylenebilir. Mimari düşüncenin bir çok şeyden beslenebildiği günümüz mimarlık ortamında, bir tasarımın imgeler oluşturmanın ötesine geçebilmesi, öncelikle mimarın tasarım düşüncesi dahil ettiği her tür kavramı ve bilgiyi doğru işlemesi, içselleştirmesi ve sonrasında tasarımı/yapıyı oluşturan programı, konstrüksiyonu, formu, maddeyi, imgeyi ve bağlamı yeniden düşünmesi ile mümkün olabilir. Bu bağlamda; “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi” yarışması ile katılımcıların, mimarlığın güncel kuramsal ve yapısal koşulları kapsamında, mekanın tasarımsal ve yapısal nitelikleri üzerine bir sorgulama yapmaları; verilen mimari probleme özgün kuramsal içerikler üretmeleri ve bu kuramsal üretimlerin mekansal ve yapısal karşılıklarını oluşturmaları bekleniyor. Yapılacak kuramsal, mekansal ve yapısal tartışmalara kaynaklık etmesi bakımından yarışmacılardan;

  • Tasarım önerilerinde, Mimar Sinan‟ı ve üretimlerini, “biçimsel veya imgesel ikonografik” yaklaşımların kaynağı olarak görmenin ötesine geçmeleri;
  • Mimar Sinan’ı anlamaya veya tartışmaya varacak “mekansal kurgular” üretmeleri;
  • Müze Sergi salonunu, farklı düzenlemelere olanak tanıyacak nitelikte tasarlamaları;
  • Yarışma şartnamesinde verilen çok amaçlı salon, yapım atölyelerive dersliklerin Mimar Sinan’a yönelik mimari “belleğin güncellenmesine” veya “yeniden oluşturulmasına” olanak tanıyabileceği düşüncesini ön planda tutmaları;
  • Tasarım alanında,“farklı kamusal kullanımların” oluşmasına imkan tanıyacak mekansal senaryolar ve bunların yapısal karşılıklarını üretmeleri bekleniyor.

Bu beklentiler bağlamında yarışma konusu proje ele alınırken; ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren, kente değer katan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal ve uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanıyor.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün: 02 Nisan 2021
Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Nisan 2021
Projelerin son teslim tarihi: 04 Haziran 2021
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 11 Haziran 2021
Sonuçların ilanı: 18 Haziran 2021

Jüri
Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Han Tümertekin, Serbest Mimar
Murat Sönmez, TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Murat Tabanlıoğlu, Serbest Mimar
Mustafa Ateş, Serbest İnşaat Mühendisi
Nur Urfalıoğlu (Jüri Başkanı), YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Semra Uygur, Serbest Mimar

Ödüller
1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 80.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
Mansiyon Ödülleri: 35.000 TL x 5 adet