Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Sağlık ve Mimarlık Tarihi

ODTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Sağlık ve Mimarlık Tarihi Sempozyumu‘nun başvuruları 3 Kasım 2023’e kadar devam ediyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tarafından her iki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık olarak düzenlenen sempozyum serisinin on üçüncüsü, 21-22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.  “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Sağlık ve Mimarlık Tarihi” başlığını taşıyacak olan sempozyumda sağlık, mimarlık ve çevre tarihi arasındaki çok yönlü etkileşim üzerine bir düşünce ve tartışma ortamı yaratılması hedefleniyor.

Son yıllarda etkisini çok daha şiddetli bir şekilde hissettiğimiz küresel iklim krizinin yanı sıra, COVID-19 salgını ve yakın zamanda yaşanan Türkiye-Suriye depremi üzerine devam eden tartışmaların ardından sağlık konuları mimarlık kuramı, tarihi ve pratiğinde ön plana çıktı. Sempozyum, farklı entelektüel görüşleri dikkate alarak, şifa mekanlarından spor tesislerine, şehir planlarından sıhhi altyapılara kadar sağlık ve yapılı çevre arasındaki tarihsel ilişkiyi inceleyen; bakım, hastalık, patolojiler, tedavi, akıl sağlığı ve fobiler gibi kavramlarla mekansal etkileşimlere teorik yaklaşımlar getiren makaleleri ve araştırmacıları davet ediyor.  Bu konularda ortak bir fikir birliğine varmak yerine, sağlık kavramı üzerine karşılıklı ve çok yönlü bir akademik düşünme zemini hazırlamayı hedefleyen sempozyum yüksek lisans veya doktora çalışmalarını sürdüren ve doktorasını son 5 yıl içinde bitirmiş olan araştırmacılara açık. 

Türkçe ve İngilizce olarak planlanan sempozyumda özet dosyası ve bilgi dosyasının 3 Kasım 2023 tarihine kadar metu.harch.symposium@gmail.com email adresine gönderilmesi gerekiyor. 

Sempozyum ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı’nda yüzyüze gerçekleşecek olup, çevrimiçi sunum yapmak isteyen katılımcıların talepleri de değerlendirmeye alınacak.


Bildiri Teslimi: Özet ve bilgi dosyaları aşağıda verilen e-posta adresine gönderilecektir.
Özet Dosyası: 300 kelimelik özetin ve 5 anahtar kelimenin olduğu sayfada katılımcının kimliğine dair bilgi yer almamalıdır.
Bilgi Dosyası: Katılımcının ismi, kısa özgeçmişi, posta ve e-posta adresleri ile telefon numaraları, ve bildiri başlığının da yer aldığı ayrı bir sayfada gönderilmelidir.
Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2023
Bilim Kurulu: T. Elvan Altan, Lale Özgenel, Ali Uzay Peker, Ekin Pinar, Belgin Turan Özkaya, Pelin Yoncacı Arslan
Düzenleme Kurulu: Elif Bilge, Elif Kaymaz, Gizem Güner, Nesrin Erdoğan, Orçun Sena Saraçoğlu
Web sayfası: http://archist.arch.metu.edu.tr
E-posta adresi: metu.harch.symposium@gmail.com