Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”, İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal niteliklerini ve kentsel potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık tutabilecek fikirleri bekliyor.

Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”nın konusu, İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles Çayı olarak bilinen su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin yüklenebileceği anlamlar, gelecek vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu bağlamında mekansal bütünleşme senaryoları ve yakın çevresindeki odak alanlara ilişkin çöm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesi.

Yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle ekolojik varlıklarını önemli oranda yitirmiş olmakla birlikte; güneyde Adnan Menderes Havalimanı’ndan başlayan, en kuzeyde ise Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezine bağlanan yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir koridor oluşturuyor. Bu koridor her ne kadar kentsel dokular tarafından yer yer kesintiye uğrasa da, topoğrafik anlamda bir vadi ve ona eşlik eden bir su yolu sürekliliğine sahip olduğu gözden kaçırılmamalı. Sırasıyla Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Konak olmak üzere dört ilçeyi kat eden yarışma alanı, güzergahı boyunca birbirinden oldukça farklılaşan karakterdeki kentsel bölgeleri bünyesinde barındırıyor. Yarışma alanı etkileşim alanlarıyla birlikte merkezine Meles Çayı’nı alan, kentsel yapıya ilişkin tarihsel, ekolojik ve ulaşıma dair potansiyeller anlamında önemli noktalarda açılımlar sağlayarak yer yer daralan yer yer genişleyen, saçaklanan bir çalışma alanını tarif ediyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 17.01.2020

Son Soru Sorma Tarihi: 14.02.2020

Soruların Yanıtlarının İlanı: 20.02.2020

Yer Görme Tarihleri: 06.02.2020 – 06.03.2020 – 14.04.2020

Son Şartname Alma Tarihi: 13.05.2020, 17.00

Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati: 13.05.2020, 17:00

Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son Gün ve Saat: 13.05.2020

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 30.05.2020

Sonuçların İlanı: 08.06.2020

Kolokyum ve Ödül Töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Danışman Jüri Üyeleri

          Eser ATAK, Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

          Alper BABA, Prof.Dr. Jeoloji Mühendisi

          Onur DEMİRCİ, İZSU Genel Müdür Yardımcısı

          Zeliha DEMİREL, Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

          Deniz GÜNER, Prof.Dr. Mimar

          Serdar ŞENOLDoç.Dr. Biyolog

          Hasan TOPAL, Mimar

 Asli Jüri Üyeleri

          Devrim ÇİMEN, Dr. Mimar, Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)

          Ferdi AKARSU, Biyolog, Sürdürülebilirlik Uzmanı

          Deniz ASLAN, Doç.Dr. Mimar

          Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı

          Hayriye EŞBAH TUNÇAY, Prof.Dr. Peyzaj Mimarı, Çevre Tasarımcısı

          Arda İNCEOĞLU, Prof.Dr. Mimar

          Koray VELİBEYOĞLU, Doç.Dr. Şehir Plancısı

 Yedek Jüri Üyeleri

          Emine MALKOÇ TRUE, Doç.Dr. Peyzaj Mimarı

          Hakan Tüzün ŞENGÜN, Dr. Mimar

          Azime TEZER, Prof.Dr. Şehir Plancısı

          Necati UYAR, Şehir Plancısı

Ödüller

1. Ödül              150.000 TL

2. Ödül              125.000 TL

3. Ödül              100.000 TL

1. Mansiyon      60.000 TL

2. Mansiyon      60.000 TL

3. Mansiyon      60.000 TL

4. Mansiyon      60.000 TL

5. Mansiyon      60.000 TL

Ayrıca satın alma için jüri emrine 75.000TL bütçe ayrılmış.