İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente

“Artık sürdürülebilir ekonominin öneminin yanısıra, döngüselliğe geçiş yaparak çevreyi koruma ihtiyacının daha fazla farkındayız.…”

İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente ile bu yıl sekizincisi düzenlenen İtalyan Tasarım Günleri’nin kapsamı, teması ve etkinliğin Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilere etkilerini konuştuk.

Italian Design Days hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Ne zamandır, hangi amaçlarla ve dünyadaki hangi ülkelerde kutlanıyor?

Italian Design Days, İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın İtalyan tasarımını dünyada tanıtmak amacıyla her yıl düzenlediği bir etkinliktir. İtalya’nın dünyadaki tüm büyükelçilikleri ve konsoloslukları da bu etkinlikte yer almaktadır. İtalyan tasarımı, bir mükemmeliyet, hemen göze çarpan bir unsur, güzellik, zevk ve İtalyan yaşam tarzı markasıdır. Bu yıl etkinliğin sekizincisi düzenlenmektedir.

Italian Design Days’in önemi ve tasarım dünyasına katkıları hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Sekiz yıl önce, ilk Italian Design Days tasarlandığında, etkinliğin teması daha çok güzelliğin kendisine odaklanmıştı ve geleneksel tasarım fikri arayışını yansıtıyordu. Daha sonra “tasarım” kavramının daha geniş olduğunu ve tüm üretim döngüsünü kapsadığını fark ettik.

Artık sürdürülebilir ekonominin öneminin yanısıra, döngüselliğe geçiş yaparak çevreyi koruma ihtiyacının daha fazla farkındayız. Bu nedenle odağımızı bu yılki temamız olan ve ürünün tasarımından uzaklaşarak, sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı bir şekilde üretimin tasarımına yani “üretim değeri”ne çevirdik.

Italian Design Days 2024’ün teması hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu temayla ulaşılmak istenen hedefler hangileri? 

Italian Design Days 2024’ün teması “Değer Üretmek: Kapsayıcılık, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.

2024 yılının teması duyurulduktan sonra, bu temayı Türkiye’de nasıl sunabileceğimizi tasarlamak üzere bir araya geldik. Istanbul’da İtalyan Sistemi’ni oluşturan diğer aktörlerle yani İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan Kültür Merkezi (ICI) ve yurt dışındaki İtalyanlar Komitesi (ComItEs) ile beraber bahsi geçen konuyu üç açıdan ele alacak olan üç etkinlik tasarladık. Biz Başkonsolosluk olarak, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı ITA ile beraber tasarımı ekonomik perspektif açısından sunmayı, İtalyan Kültür Merkezi tarihi ve kültürel yönlerine odaklanmayı ve yurt dışındaki İtalyanlar Komitesi ise tasarımın kültürlerarası yanına odaklanmayı tercih etti. “Değer Üretmek: Kapsayıcılık, Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik” kavramının ne anlama geldiğine dair kapsamlı bir sunum yaptığımızı düşünüyorum.

Temel amacımız ise, sürdürülebilir üretim süreçlerinin oluşturulması ve sürdürülmesinde tasarımın rolü konusunda farkındalık yaratmaktı.

Italian Design Days 2024 kapsamında bu sene ne tür çalışmalar ve etkinlikler olacak? 

22 Nisan Pazartesi günü Terrazza Italia’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, daha sürdürülebilir bir süreç için, üretimi ve ürünü nasıl yeniden tasarlayabileceğimizi tartıştık. Sürdürülebilir olmanın yanısıra, çevreyi koruyabilen ve emisyonları azaltabilen döngüsel bir ekonominin parçası olmak için yeni bir tasarım fikrine (üretim süreçleri ve ürünlere) ihtiyacımız olduğunu birlikte fark ettik.

Farklı sektörlerin kendi değer zincirlerinin çevresel etkilerini sınırlandırmak için aradıkları yeni çözümleri tartıştık. Başkalarının işleri nasıl yaptığını bilmek, özgün bir inovasyon yolu hayal etmek için mükemmel bir fırsattır. Şahsen ben tasarımın inovasyon olduğunu düşünüyorum.

Italian Design Days, İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik ilişkileri nasıl etkiliyor? 

Türkiye ile ekonomik ilişkiler mükemmel. 2023 yılında İtalya ve Türkiye arasında 25.8 milyar Euro’yu aşan bir ticaret hacmi gerçekleşmiş, İtalya, Türkiye’nin dünya çapında beşinci, AB düzeyinde ikinci ve Akdeniz bölgesinde birinci ticari partneri olmuştur.

Türkiye’de yaklaşık 500 İtalyan şirketi faaliyet göstermektedir ve Türkiye, Avrupalı şirketlerin doğrudan yabancı yatırım girişi açısından en cazip beş ülkeden biri olmaya devam etmektedir.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da arttırma hususunda kararlıyız. İtalyan Tasarım Günü gibi etkinlikler, İtalyan tasarımını, İtalyan markalarını ve İtalyan kalitesini Türkiye’de tanıtmanın yanısıra, yeni iş ağlarının geliştirilmesini destekleyerek, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bunun yanında, Italian Design Day’in hedefi sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültüreldir. Bu nedenle etkinliğimize sadece işletmeleri değil (örneğin gıda zinciri sürdürülebilirlik konusunda lider Eataly ve sürdürülebilir alüminyumun döngüsü konusunda uzman Contital), aynı zamanda Sn. Dilek Bil’i (İtalyan Mutfak Akademisi Başkanı ve Sürdürülebilir Girişimcilik için Diyalog Platformu “Purpose-Sustainable Ideas” Kurucusu) ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Sn. İrem Daloğlu Çetinkaya’yı da dahil etmeye karar verdik.

İtalya Başkonsolosluğu, İstanbul’daki İtalyan Kültür Merkezi ile iş birliği ve Ankara’daki İtalyan Büyükelçiliği himayesinde, sadece İtalyan Tasarım Günleri kapsamında değil, aynı zamanda Kasım ayındaki İtalyan Mutfağı Haftası, Eylül ayındaki Çağdaş Sanat Günü ve Nisan ayındaki “Made in Italy” Günü sırasında da kültürel etkinlikler düzenlemektedir. İtalyan Kültür Merkezi tüm yıl boyunca oldukça aktiftir ve Türkiye’de İtalyan kültür ve dilini tanıtmayı amaçlayan pek çok etkinlik düzenlemektedir. İtalyan kültürünün ve dilinin yaygınlaştırılması, turizmi arttırmak ve kültürel alışverişi teşvik etmenin yanısıra, ekonomik bağlar dahil olmak üzere ilişkilerimizi bir bütün olarak güçlendirmek için değerli bir araç haline gelmektedir.