Hatay Stadyumu

Mimari Tasarım
Alper Aksoy Mimarlık, Arkinom Mimarlık

Tasarım Ekibi
Alper Aksoy, Erdem Dokuzer, Yunus Özmerdivenli, Yavuz Selim Yılmaz, Vildan Hacılar, Murat Şahin, Merve Erdal, Burak Keçeci, Feyza Nur Orhan

İşveren
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)

Ana Yüklenici:
Sertka İnşaat

Danışman
Akif Yılmaz (TOKİ), Bülent Bakkaloğlu (GSB)

Uygulama Projesi
Alper Aksoy, Erdem Dokuzer

Statik Projesi
Encom Mühendislik

Mekanik Projesi
MC Mühendislik

Elektrik Projesi
Özay Mühendislik

Tamamlanma Tarihi
Haziran, 2021 

Toplam İnşaat Alanı
55.395 m²

Fotoğraflar
Özgürcan İsmailoğulları, Sertka İnşaat

Alper Aksoy Mimarlık – Arkinom Mimarlık iş birliğiyle tasarlanan Hatay Stadyumu’nun kucaklaşan çelik malzemeleri ve birbirini tamamlayan yapı kabukları; farklı kültür ve etkileşime sahip insanları bir arada tutan Hatay’ı simgeliyor.

Hatay binlerce yıldır içerisinde barındırdığı zengin kültürü, tabiatı ve tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kültürünü farklılıklarla zenginleştiren Hatay; din, dil, ırk gözetmeden aynı toprağı paylaşan insanlara kucak açtı ve tarih boyunca bütünleştiren, birleştiren bir misyonu üstlendi.

Evrensel kültürün bir parçası olan “spor” da farklı insanları, kültürleri birleştiren bir etkinlik. Bu bağlamda projenin kavramsal temel dayanağı; birleşmenin, bütünleşmenin vücut bulmasını sağlayan simgesel bir arayış olmuş. Kucaklaşan çelik malzemeler, birbirini tamamlayan yapı kabukları; farklı kültür ve etkileşime sahip insanları bir arada tutan Hatay’ı simgeliyor.

Hatay Stadyumu; gerek  yapı kabuğunda kullanılan malzemeler gerek dinamik yapı formuyla, geleceğin stadyumlarına örnek teşkil etmeyi hedefliyor. Kentin önemli bir noktasında konumlanan stadyum, yarattığı farklı perspektiflerle Hataylılara zengin mekansal deneyimler sunarken, Kent silüetine, kimliğine de önemli bir katkı sağlıyor.

Kentin kültürel mirasını oluşturan malzemelerin, dokuların proje alanında sık sık kullanılmasına gayret edilmiş, peyzajda ise yeşil dokunun sürekliliği sağlanmak istenmiş. Proje alanında yaya ulaşımını aksatmayacak, seyirci yoğunluğunu karşılayabilecek geniş sert zeminler oluşturulmuş. Stadyum işlevinin dışında, peyzajda yaratılan yeşil alanlar, aktivite alanlarıyla da kentin gündelik yaşantısında odak noktası üstlenebilecek bir kullanım olanağı sunuyor.

25.000 kapasiteli Hatay Stadyumu UEFA ve FIFA standartlarında belirtilen programlara uygun bir şekilde tasarlanmış. Seyirci tribünleri alt ve üst olmak üzere 15.000 kişilik alt tribün ve 10.000 kişilik üst tribünden oluşuyor. Bu iki tribün katı arasında sahayı net şekilde gören localar yer alıyor. Batı tribünü bölümünde; hakem odaları, gözlemci odaları, sporcu soyunma odaları, ısınma alanları ve basın için farklı büyüklükte ve fonksiyonda odalar planlanmış. VIP ve yönetim için girişler, etkinlik alanları ve çeşitli fonksiyonlarda odalar yine batı tribünü içerisinde yer almış.

Sporcular, hakemler, VIP, seyirciler, protokol ve medya mensupları için zemin kotta (±0.00) batı tribününde girişler sağlanmış. Kuzey, güney ve doğu tribünlerinde seyirci yoğunluğunu rahatlıkla karşılayabilecek giriş ve karşılama alanları yine zemin kotta oluşturulmuş.

Stad içerisinde seyirci, medya, loca, VIP, sporcu ve güvenlik görevlilerinin girişleri ve sirkülasyon alanları birbirinden ayrılırken yine, stad çevresinde seyirci, VIP, basın, protokol ve takım araçları için yeterli sayıda açık otopark oluşturulmuş.

Yapının tribünlerinde betonarme taşıyıcı sistem, çatı ve cephesinde ise çelik sistemler kullanılmış. Strüktür sistemi oluşturulurken imalat ve montaj kolaylığını sağlayan modüler bir sistem tercih edilmiş.

Projede Hatay’ın iklimsel konforuna uygun bir şekilde, direkt güneş ışığı kontrolü, gün ışığı kazancı, doğal havalandırma, güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanma gibi olanaklar kullanılıyor. Günümüzde, küresel ısınmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan enerji-etkin bina tasarım kriterleri böylelikle bu projede uygulanmış.

Yaz mevsiminin yakıcı güneş ışığı yapı kabuğunda kullanılan malzemelerle tutuluyor ve çatı altında yer alan tribünlerin optimum sıcaklıkta kalması isteniyor. Aynı zamanda yapının yan cephelerinde oluşturulan yırtıklarla, ısınan havanın vantilasyonu pasif rüzgar enerjisi kullanılarak sağlanıyor. Yapı formunda, yan cephelerde oluşturulan dışbükey kavis bina çevresinde gölge alanlar yaratıyor.

Çatıda yağmur sularını toplayacak yeterli miktarda yağmur suyu kanalı oluşturulmuş. Üçüncü bir tesisat sitemiyle bu suyun geri kullanımı sağlanıyor.