“Genç Mimar Nasıl İş Bulur?”

YAPI Dergisi işbirliği ile Işık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Genç Mimar Nasıl İş Bulur?” paneli 17 Nisan Çarşamba günü, Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde, mimarlık fakültesi öğrencilerinin ve akademisyenlerin geniş katılımıyla gerçekleşti. GMW MIMARLIK Yönetici Ortağı Mimar Pınar İLKİ, Iglo Architects Kurucu Ortağı Mimar Zafer KAROĞLU, Studio Vertebra Kurucu Ortağı Baş Mimar Gencer YALÇIN ve Yerce Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Nail Egemen YERCE konuşmacı olarak yer aldığı panelin moderatörlüğünü pRchitect kurucusu ve YAPI Dergisi GEnel Yayın Yönetmeni Yasemin Şener Çobanoğlu üstlendi.

Yapı sektörünün içinde bulunduğu mevcut konjonktürde iş bulma olasılıkları azalan genç mimarlara henüz öğrencilik yıllarında ve mezun olduktan sonra kendilerine nasıl yön çizmeleri gerektiği hakkında fikir vermek amacıyla “Genç Mimar Nasıl İş Bulur?” başlıklı Yapı Dergisi 445 Mart sayısı dosya konusundan ilhamla düzenlenecek olan panel, Işık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

17 Nisan Çarşamba günü, saat 14:00’te Şile Kampüsü’nde Işık Üniversitesi Oditoryumu’nda Yapı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Şener Çobanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde GMW MIMARLIK Yönetici Ortağı Mimar Pınar İLKİ, Iglo Architects Kurucu Ortağı Mimar Zafer KAROĞLU, Studio Vertebra Kurucu Ortağı Baş Mimar Gencer YALÇIN ve Yerce Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Nail Egemen YERCE konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, genç mimarların iş bulma arayışında bir adım öne geçmek için neler yapmaları, kendilerini nasıl geliştirmeleri ve iş başvurularında nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında ofis sahibi tecrübeli mimarların değerli yorumlarına yer verilecek olan panelde ayrıca, “Portfolyonun ve ön yazının önemi nedir?”, “Yabancı dil bilgisi ne derece önemlidir?”, “BIM temelli tasarım, ofislerde ne derece geçerlidir?”, “Revit bilgisi mimarların genç adaylarda aradığı özelliklerden biri midir?”, “Genç mimarlar çalışacakları ofislerden ne tür beklentiler içerisine girmeli?”, “Mimarlık ofislerinde kuşak çatışması söz konusu oluyor mu?” ve “Y kuşağının arayışları ve çalışma tarzları mimarlık ofislerinin çalışma disiplinine ne kadar uyum sağlayabiliyor?” sorularına da yanıtlar arandı.