“Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33” Sergisi Konuşmaları-I

“Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi kapsamında gerçekleşecek Paralel Konuşmalar’ın ”Başkent Ankara’nın Kuruluşunda Romantik Mimar: Kemalettin Bey” başlıklı ilk oturumuna, Prof. Dr. Günkut Akın konuk oluyor.

Paralel Konuşmalar’ın ilki, Prof. Dr. Ali Cengizkan’ın kolaylaştırıcılığında, 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 18.30’da, CerModern Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Günkut Akın, mimarlık tarihi açısından bu ara dönemin bir muhasebesini, sanat tarihinde ve mimarlıktaki etkileriyle Romantizm üzerinden değerlendiriyor. Osmanlı’nın son yıllarından Cumhuriyet’e aktarılan ve mimarlara yöneltilen beklentilerle onların üzerinde basınç oluşturan ‘Türkçülük’, ‘millilik / milliyetçilik’ gibi politik ve kültürel pozisyonlara daha yakından ve Batı ile karşılaştırmalı olarak bakıyor. ‘Romantizm’ kavramının hem dönemin politik-kültürel söyleminin, hem de mimarlık kültürünün tanımlanmasında geçerli bir açılım olduğunu gösteriyor.

Etkinlik herkese açık ve katılım ücretsizdir.