Makaleler Önceki Sayfa
Garanti Kültür A.Ş. Galata ve Beyoğlu Binası'nı Yeniliyor / Sanat

Haber: Sercan Altan -
19.3.2010
Bunlardan biri, Fransız asıllı Levanten Mimar Alexandre Vallaury tarafından Bankalar Caddesi’nde yapılan, 1892 yılında Merkez Bankası (Bank Imperiale Ottomane) olarak hizmete açılan ve Türkiye’de döneminin en önemli mimari yapıtlarından biri olan Galata Binası; öteki ise bir bölümünde daha önce Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin sergi salonunun yer aldığı Beyoğlu Binası.

Restorasyon çalışmaları “Ağa Han” ödüllü Mimar Han Tümertekin tarafından yönetilmekte. Ayrıca, İ.T.Ü. Restorasyon Bölümü de projeye uzmanlık desteği veriyor. 5 Mart 2010 günü halen çalışmaların sürmekte olduğu Galata Binası’nda düzenlenen, Han Tümertekin’in de bulunduğu toplantı ile yenileme çalışmalarının detayları paylaşıldı. Buna göre; Biri Beyoğlu’nda 5.000 m², öteki Galata’da 10.000 m² olmak üzere toplam 15.000 m²’lik mekân sunan yapılar, her ne kadar değişik konum ve boyutta olsalar da yapılar yeni kurum, iki bina, bir program esasına göre yönetilecek. “Dolayısı ile mimari sürekli ince ayar gerektiriyor.” Diyen Tümertekin, bir yandan her iki yapının özgün taraflarını ortaya çıkartmak, öte yandan da her ikisinde de yer alacak yeni işlevlerin “birbirleri ile konuşacak” bir kurgu içinde olmasını amaçladıklarını belirtiyor. Bu doğrultuda Galata Binası, Beyoğlu’na göre daha ağır bir ritme sahip olacak. Galata binasında 100.000 cilt kapasiteli bir kütüphane, açık ve kapalı arşivler, çok sayıda seminer ve toplantı salonu, oditoryum, Osmanlı Bankası Müzesi ve sergi salonları yer alacak. Beyoğlu'ndaki yapı ise yoğun insan trafiğini karşılayacak şekilde tasarlanmış. Giriş katı caddenin ve kamusal mekanın devam ettiği bir alan olarak ele alınıyor. Bu binadaki sergi salonları aynı anda çeşitli sergilerin gerçekleştirilmesine olanak verecekler.

Çalışmaların sürdüğü Galata Binası'ndan görüntüler

Çalışmaların sürdüğü Galata Binası'ndan görüntüler


Toplantı sırasında Galata Binası’nın yenilenme sürecine ilişkin bazı ayrıntıları da aktaran Han Tümertekin, sürmekte olan aslına döndürme çalışmasının öncesinde katmanların soyularak kimyasal analizden geçirilmesinin “oldukça sürprizli bir çalışma” olduğunu belirtiyor. Çalışmaların sürdüğü yapının içinde yapılacak bir gezintide de çeşitli yerlerde bu çalışmanın izlerini açıkça görmek mümkün.

Galata Binası’nda kimyasal analiz amacıyla soyulmuş duvarlardan biri.Ayrıca çalışma önemli müdahaleleri de içeriyor. Bunlardan bazıları şöyle: Girişte şu an kapalı bulunan ve Tarihi Yarımada manzarasına açılan hol, binanın arkasına dek açılıp ortaya çıkarılacak. Ek olarak, binanın ortasına, özgün halindeki gibi gün ışığının girebilmesi için geçmişte kapatılmış olan ortadaki boşluğun üzeri açılacak ve buradaki gün ışığının yeni teknikler ile istenildiği gibi kullanılması sağlanacak. Girişteki holü işgal eden asansörler ise yine yapının içinde şeffaf bir prizma içine alınacak. Böylece asansör yolculuğu sırasında binanın tüm katmanları bir kesit halinde gözler önüne serilecek. Toplantıda belirtildiğine göre Galata’daki binanın bir kısmını kullanmakta olan Merkez Bankası’na da restorasyon projeleri sunuldu.
Galata Binası’nın projede öngörülen hali


Beyoğlu Binası’nın projede öngörülen hali